သင္တန္းေက်ာင္း မိတ္ဆက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ားအတြက္ အခန္းငွားရမ္းနိုင္ျခင္း။

လူၿကီးမင္းတို႔၏ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ားအတြက္ Mandalay ICT Park တြင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳခ်ိဳသာသာျဖင့္ အဆင္ေျပစြာက်င္းပျပဳလုပ္ႏိူင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက 02-69355 ႏွင့္ 09-794069355 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

Leave a Comment