သင္တန္းေက်ာင္း မိတ္ဆက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ားအတြက္ အခန္းငွားရမ္းနိုင္ျခင္း။

လူၿကီးမင္းတို႔၏ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ားအတြက္ Mandalay ICT Park တြင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳခ်ိဳသာသာျဖင့္ အဆင္ေျပစြာက်င္းပျပဳလုပ္ႏိူင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက 02-69355 ႏွင့္ 09-794069355 သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

Read More

Mandalay ICT Park ၏ ရံုးခန္းမ်ား ဌားရမ္းျခင္း oန္ေဆာင္မႈ

Mandalay ICT Park သည္ မႏၱေလးျမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရိွပါသည္။ Mandalay ICT Park ႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ ဘူတာၾကီး၊ Diamond Plaza၊ Skywalk၊ ရတနာပံုေစ်း၊ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ေပါင္းစံု တည္ရိွပါသည္။ ထို႕အျပင္ က်ယ္၀န္းျပီး ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ရံုးခန္းေနရာမ်ားကို အင္တာနက္ ႏွင့္ အျခား ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးထားပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္မွ်တျပီး အစစအရာရာ အဆင္ေျပသည့္အတြက္ ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သင့္ေသာ ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။ စိတ္ဝင္စား၍ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔လည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။ Tel : (+95) 02-69355, 09-794069355, 09-783669355 E-mail : manager@mandalayict.com, operation@mandalayict.com www.facebook.com/mandalayict/

Read More

Mandalay ICT Park တြင္ ရံုးခန္းေနရာမ်ား ဌားရမ္းျခင္း oန္ေဆာင္မႈ

Mandalay ICT Park သည္ မႏၱေလးျမိဳ႕၏ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရိွပါသည္။ Mandalay ICT Park ႏွင့္ မနီးမေ၀းတြင္ ဘူတာၾကီး၊ Diamond Plaza၊ Skywalk၊ ရတနာပံုေစ်း၊ ဟိုတယ္မ်ားႏွင့္ ဘဏ္ေပါင္းစံုတည္ရိွပါသည္။ ထို႕အျပင္ က်ယ္၀န္းျပီး ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ ရံုးခန္းေနရာမ်ားကို အင္တာနက္ ႏွင့္ အျခား ေကာင္းမြန္ေသာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးျဖည့္ဆည္းေပးထားပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္မွ်တျပီး အစစအရာရာ အဆင္ေျပသည့္အတြက္ ဌားရမ္းလုပ္ကိုင္သင့္ေသာ ေနရာလည္းျဖစ္ပါသည္။

Read More

Mandalay ICT Park ၏ ခန္းမ ဌားရမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လူႀကီးမင္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Seminar, Workshop, Job fair, Training, Meeting အစရွိသည့္ ပြဲမ်ားကို Mandalay ICT Park တြင္ သက္သာေသာႏႈန္းထား၊ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက် က်င္းပျပဳလုပ္ႏိူင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔လည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။ Tel  : (+95) 02-69355, 09-794069355, 09-783669355 E-mail   : manager@mandalayict.com, operation@mandalayict.com www.facebook.com/mandalayict/  

Read More