Call Us! +959 794 069 355

Mandalay ICT Park ၏ ခန္းမ ဌားရမ္းျခင္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

လူႀကီးမင္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Seminar, Workshop, Job fair, Training, Meeting အစရွိသည့္ ပြဲမ်ားကို Mandalay ICT Park တြင္ သက္သာေသာႏႈန္းထား၊ ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက် က်င္းပျပဳလုပ္ႏိူင္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔လည္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။ Tel  : (+95) 02-69355, 09-794069355, 09-783669355 E-mail   : manager@mandalayict.com, operation@mandalayict.com www.facebook.com/mandalayict  

Read More