သင္တန္းေက်ာင္း မိတ္ဆက္ပြဲမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ားအတြက္ အခန္းငွားရမ္းနိုင္ျခင္း။

 

လူျကီးမင္းတို႔၏ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းမိတ္ဆက္ပြဲအခမ္းအနားမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ားအတြက္

 

Mandalay ICT Park တြင္ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳခ်ိဳသာသာျဖင့္

အဆင္ေျပစြာက်င္းပျပဳလုပ္ႏိူင္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္။

 

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက 02-69355 ႏွင့္ 09-794069355 သို႔

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။

1
6

Yatanabon Cyber Corporation Limited(YCC) is a key player in ICT

development in upper Myanmar.YCC is a consortium of the private

companies established in 2003 in order to promote ICT development

in upper Myanmar and to create the ICT HUB for upper myanmar.

IMG_6517
IMG_6550
IMG_6281
IMG_6213
IMG_6292
aa

Room Facilities for Event Hall

◊High Speed Internet
◊International Standard Room Facilities
◊24 hours Electricity
◊Podium
◊Reception Desk for Registration
◊White Board with Maker pens
◊MC Table with Microphone
◊Banquet Chair Set up
◊Surveillance System Facilities
◊Stand by Power Generator

01
Screenshot from 2017-06-23 14-52-55
Screenshot from 2017-06-23 14-30-51

Room Facilities for Seminar

◊High Speed Internet
◊International Standard Room Facilities
◊24 hours Electricity
◊Sound System with Wireless
◊High Resolution Projector with Motorized Screen
◊Podium
◊Reception Desk for Registration
◊Glass White Board with Maker pens
◊MC Table with Microphone
◊Banquet Chair Set up
◊Audio Recording Facilities
◊Surveillance System Facilities
◊Stand by Power Generator

Seminar-Room-
520

Room Facilities for Meeting

◊High Speed Internet
◊International Standard Room Facilities
◊24 hours Electricity
◊Sound System with Wireless
◊High Resolution Projector with Motorized Screen
◊Reception Desk for Registration
◊Glass White Board with Maker pens
◊Audio Recording Facilities
◊Surveillance System Facilities
◊Stand by Power Generator

For up to 40 People

 • Mandalay ICT Park provides friendly, affordable event & meeting space in central business district of Mandalay.
 • Perfect for workshops, forums, AGM's, launches, training, seminars, staff meetings, mini-conferences, public or private events.
 • Our facilities include a 60ft x 27ft meeting area, which can accommodate up to 40 people, with available break-out spaces.

Business Office Area

 • Twelve total available business offices available
 • Space varies according room design from over 2,500 sq. ft. to 8,000 sq. ft.
 • Room design best available used of structure
 • Two Internal Gigabit network lines with fiber source from MPT with optional fiber to the office rooms.
 • Call for your space.
Untitled1
Event Room
Untitled2

လူႀကီးမင္းတို႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ Seminar, Workshop, Job fair, Training,

Meeting အစရွိသည့္ ပြဲမ်ားကို Mandalay ICT Park တြင္ သက္သာေသာႏႈန္းထား၊

ေကာင္းမြန္ေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ လူၾကီးမင္းတို႕ စိတ္တိုင္းက် က်င္းပျပဳလုပ္ႏိူင္ေၾကာင္း

သတင္းေကာင္းပါးအပ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔လည္း

ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိူင္ပါသည္။ Tel : (+95) 02-69355, 09-794069355, 09-783669355

E-mail : manager@mandalayict.com, operation@mandalayict.com www.facebook.com/mandalayict/

Yatanarbon Cyber Co. Ltd. (Mandalay ICT Park) Facilities

 • Located at the center of Mandalay with very near to important area such as banks, resultants, hospital, public transport, shopping centers and recreation area etc.
 • Minded to Techno-business environments.
 • Reliable power source with standby generator
 • High Speed Internet facilities
 • Over 30% utilization of space for public
  200 pax.
 • Conference/seminar room with 1,700 sq. ft
 • Business meeting room over 1,500 sq. ft with modern facility
 • YCC Lounge for business chatting.
 • Public Audio System
 • Network control room with Digital Signage system
 • Decent cafeteria and GYM
 • Two separate public toilet areas with executive cleaning facility and minded for handicap.
 • Two lift access area and well connected to neighbor shopping area and food-court.
 • Full 24 hours security service with three emergency exits.
 • Reasonable and discounted rental rates for long-term occupancy and seminar
34
6

Room Facilities for Seminar

◊ High Speed Internet

◊ International Standard Room Facilities

◊ 24 hours Electricity

◊ Sound System with Wireless

◊ High Resolution Projector with Motorized Screen◊Podium◊Reception Desk for Registration
◊ Glass White Board with Maker pens

◊ MC Table with Microphone
◊ Banquet Chair Set up
◊ Audio Recording Facilities

◊ Surveillance System Facilities

◊ Stand by Power Generator

2-Meeting-Rooms

Room Facilities for Event Hall

◊High Speed Internet
◊International Standard Room Facilities
◊24 hours Electricity
◊Podium
◊Reception Desk for Registration
◊White Board with Maker pens
◊MC Table with Microphone
◊Banquet Chair Set up
◊Surveillance System Facilities
◊Stand by Power Generator

Mandalay ICT Park

YCC was founded in 2003 with the primary vision of stimulatiy the development pf Myanmar ICT industry by offrecting local,regional & international business.For that reason we work head to create an ICT Park in 2003,located at 3rd floor of Yadanabon Super Center,source of 34thx 77th,Mandalay,Myanmar.Company founders are used the experience and refunrs to create an ICT Hub based on ICT industry needs. Now,more than ten years later,our visions remain the same_to develop the world-class infrestructions & facilities Techo-Commercial Park and try to leverage international invertments among the ICT business. Still pracitaly owned, the business cartiness to glow and develop. Ongoing international investments in telecom sectre & parks

 

We firstly believe that are founders and shareholders are one biggest asset,and it’s their passion and commitreat that sets YCC apart from the rest.For that reason,we will head of create an rnnieanment that’s innovotive,collaborative and coorporative,and so that everyone is inspired to contivee to achieve the impossible.

 

YCC is a leg player in ICT development in upper Myanmar. Based in Mandalay,Myanmar,head-office located in Mandalay,to provide space for ICT & ICT related service industry & to develop an ICT Park, Commercial Park with international facilities.